Smetas

Pastatų renovacija

Įmonės veikla apima ne tik naujai statomų pastatų inžinerinių sistemų įrengimą, bet ir senų, susidėvėjusių atnaujinimą (modernizavimą). Sistemų atnaujinimas užtikrina visapusišką naudą: sukuriama pridėtinė pastato vertė, palaikomos tinkamos sąlygos, užtikrinamas funkcionalumas, saugumas, sumažėja sistemų eksploatavimo išlaidos. Atnaujiname šias pastatų inžinerines sistemas:

  • šildymo sistemą;
  • įrengiame individualią šiluminės energijos apskaitą;
  • vėdinimo sistemą;
  • karšto, šalto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemą;
  • buitinių nuotekų sistemą;
  • šilumos punktą.

Atliekame vamzdynų bei automatikos montavimo darbus, sistemos paleidimą-derinimą, priduodame eksploatuoti.

renovacijos-darbai-daugiabuciai

Atliekame vamzdynų bei automatikos montavimo darbus, sistemos paleidimą-derinimą, priduodame eksploatuoti.